Apps maken (3de graad)

Doel

We gebruiken Appinventor om een aantal STEM gerelateerde apps te maken, op maat van de derde graad SO (16-18 jaar). Het maken van apps is een vorm van ‘Engineering’. Door de functie van de apps te linken met Wiskunde, Wetenschap of andere vakgebieden kunnen we zinvolle vakoverschrijdende STEM projecten creëren.

De komende maanden zullen er meer apps op deze pagina gepubliceerd worden.

Door het afschermend beleid van Apple is deze omgeving enkel bruikbaar voor Android devices.

fot ll app
knip1
kniop2
TXRX

Full duplex communicatie tussen App en ARduino

Deze les en bijgevoegde broncode maakt het mogelijk om een stabiele communicatie op te zetten tussen een zelfgemaakte app in Appinventor en Arduino Hardware (Brainbox AVR of Brainbox Robot) via een HC06 Bluetooth module. Meetgegevens van de Arduino kunnen zo gevisualiseerd worden op de app en omgekeerd kan de app de actuatoren aan de Arduino besturen.

ARDUINO CODE IDE
APPINVENTOR SOURCE (AIA)
APPINVENTOR (APK)
PRINCIPE (PDF)
5IW

Sterisch getal

Opdracht: Je maakt een app waarmee je berekeningen in verband met het sterisch getal eenvoudig met je smartphone kan berekenen. Als basis mag je het ‘startprogramma’ (onderaan meegegeven) gebruiken. Wanneer alles is ingevuld, moet de app het juiste sterische getal en de betekenis ervan mooi weergeven (ruimtelijk uitzicht van de molecule).

Puntenverdeling:40% op de chemie achter de app, met andere woorden: zijn de berekeningen juist en maak je geen fouten tegen de chemische achtergrond van de zaak, … 

30% op volledigheid en codering: heb je waarschuwingen ingebouwd wanneer er vanuit de chemie beperkingen zijn bijvoorbeeld, heb je variabelen gebruikt, …

30% op creativiteit en inventiviteit: het uitzicht van de app, de gebruiksvriendelijkheid van de app, …

(Met dank aan K Lanterman – lkr Wet & Wisk – St.-Jozef Schoten)

APPINVENTOR SOURCE STARTPROGRAMMA (AIA)
 
 
6IW

PH Berekeningen

Opdracht: Je maakt een app waarmee je berekeningen in verband met de pH eenvoudig met je smartphone kan maken. Je mag uw app voortbouwen op het meegeleverde startprogramma. Wanneer je een keuze maakt, moet er telkens naar een nieuw scherm worden doorverwezen. In dat nieuwe scherm worden berekeningen uitgevoerd en resultaten getoond nadat je iets hebt ingegeven. Concreet zijn dit de volgende:

– aan de hand van een in te geven concentratie zuur de pH en de pOH van de oplossing berekenen

– aan de hand van een in te geven concentratie base de pH en de pOH van de oplossing berekenen

– aan de hand van de in te geven pH de concentratie zuur of base berekenen

– aan de hand van de in te geven pOH de concentratie zuur of base berekenen

Puntenverdeling:

40% op de chemie achter de app, met andere woorden: zijn de berekeningen juist en maak je geen fouten tegen de chemische achtergrond van de zaak, …

30% op volledigheid en codering: heb je waarschuwingen ingebouwd wanneer er vanuit de chemie beperkingen zijn bijvoorbeeld, heb je variabelen gebruikt, …

30% op creativiteit en inventiviteit: het uitzicht van de app, de gebruiksvriendelijkheid van de app, …

(Met dank aan K Lanterman – lkr Wet & Wisk – St.-Jozef Schoten)

APPINVENTOR SOURCE STARTPROGRAMMA (AIA)
 
 

Appinventor lesbladen

Via deze link download u 24 Appinventor lesbladen (zip bestand) die u stap voor stap door alle functies van Appinventor.